En nybörjarguide till European Roulette

Straight Up-spel

När du lägger ett spel på ett enskilt nummer, inklusive noll (0), kallas det för ett "Straight Up"-spel.  För att lägga ett "Straight Up"-spel lägger du ditt chip mitt på numret du vill spela på.

Split-spel

När du lägger ett spel på två nummer är det ett "Split"-spel och det kan användas för att vända oddsen till din fördel. För att lägga ett "Split"-spel lägger du dina chips på linjen mellan de två nummer du vill spela på. Maxgränsen för ett "Split"-spel är maxgränsen för "Straight Up"-spel gånger två (x2).

Street-spel

I European Roulette kan du välja att spela på en rad av tre nummer. Denna speltyp kallas "Street"-spel. För att lägga ett "Street"-spel lägger du dina chips på ytterlinjen av motsvarande rad. För att spela på en rad av tre nummer (street), lägger du dina chips på ytterlinjen av roulette-bordet vid slutet av den rad för de nummer du vill spela på. Maxgränsen för detta spel är maxgränsen för "Straight Up"-spel gånger tre (x3).

Corner-spel

Ett "Corner"-spel i European Roulette är när du spelar på fyra nummer. För att lägga ett "Corner"-spel lägger du dina chips på linjen där de fyra numrena möts. Maxgränsen för "Corner"-spel är maxgränsen för "Straight Up"-spel gånger fyra (x4).

Four-spel

När du spelar på nummer 0, 1, 2 och 3 lägger du ett "Four"-spel. För att lägga detta spel placerar du dina chips på linjen mellan 0 och den första korsande raden. Maxgränsen för  "Four"-spel är maxgränsen för "Straight Up"-spel gånger fyra (x4).

Line-spel

Ett "Line"-spel är när du spelar på sex olika nummer över två rader (två rader består utav tre nummer i varje rad).  För att lägga detta spel lägger du dina spel på utsidan av roulette-bordet där de två raderna korsas av linjen. Maxgränsen för "Line"-spel är maxgränsen för "Straight Up"-spel gånger sex (x6).

Column-spel

Vid ena änden av roulette-bordet kommer du att se tre rutor markerade med "2 to 1".  Om du lägger dina chips i någon av dessa tre rutor indikerar det att du satsar på alla nummer i motsvarande rad. Utbetalningen för denna slags spel är "2 till 1" om kulan hamnar på något av numrena i raden, men du får inte någon utbetalning om kulan hamnar på noll (0). Maxgränsen för  "Column"-spel är inte relaterat till "Straight Up"-spelgränsen, men kan bestämmas genom att titta på bordsgränspanelen under spelfönstret.

Dozen-spel

För att spela på 12 nummer lägger du dina chips i en av rutorna markerade med "1:a 12", "2:a 12" eller "3:e 12".  Vinnande spel betalas ut 2 till 1, men du får inte något om kulan landar på noll (0).  Maxgränsen för "Column"-spel är inte relaterat till "Straight Up"-spelgränsen, men kan bestämmas genom att titta på bordsgränspanelen under spelfönstret.

"Final"-spel

När du spelar på European Roulette på Ladbrokes Live Casino kan du spela på alla nummer som slutar på samma siffra. Till exempel, ett "Final 4"-spel är ett fyrchipsspel lagt som ett "Straight Up"-spel på  4, 14, 24 och 34.  Om roulette-kulan hamnar på ett av dessa nummer blir utbetalningen densamma som för ett vanligt "Straight Up"-spel (35 + 1 – 4 chips = 32 chips).

Vänligen notera att för spel på nummer som slutar på antingen 7, 8 eller 9, krävs endast tre chips för att täcka spelet. På så vis, om roulette-kulan hamnar på ett av de motsvarande numrena som slutar på 7, 8 eller 9, blir utbetalningen 35 + 1 – 3 = 33 chips.

"Röd/Svart"-, "Udda/Jämnt"- och "Låg/Hög"-spel

När du lägger dina chips på en Röd/Svart-, Udda/Jämnt- eller Låg/Hög-ruta täcker du hälften av alla nummer på bordet förutom nummer noll (0). Varje ruta består utav 18 nummer och vinnande spel betalar ut 1 till 1.  Om kulan hamnar på noll (0), förlorar du ditt spel.

Maxgränsen för dessa spel är inte relaterat till "Straight Up"-spelgränsen, men kan bestämmas genom att titta på bordsgränspanelen under spelfönstret.

Översikt av vinnande nummer

De vinnande numrena visas upp till de 13 sista snurren.

 

Utbetalningstabell

Spel på:

Typ av spel:

Utbetalning:

1 nummer

Straight Up

35 till 1

2 nummer

Split

17 till 1

3 nummer

Street

11 till 1

4 nummer

Corner

8 till 1

4 nummer

Four

8 till 1

6 nummer

Line

5 till 1

12 nummer

Dozen eller Column

2 till 1

18 nummer

Röd/Svart, Udda/Jämn eller Låg/Hög

1 till 1


Vänligen notera: Spel kan också läggas på två, tre eller fyra nummer. Till exempel kan du spela på 1+0, 1+2+0, 2+0, 3+0, eller 1+2+3+0 om du använder nollan (0).

 

Racetrack

Över roulette-bordet finns en "Racetrack". Här kan du lägga "Announce"- eller "Call"-spel genom att klicka på ett chipvärde och klicka på motsvarande område på ovanstående racetrack. "Announce"- och "Call"-spel inkluderar "Neighbour"-, "Tier"-, "Orphelins"- och "Voisins du Zero"-spel.

Neighbour-spel

På Ladbrokes Live Casinos roulette-bord kan du spela på fem nummer som ligger bredvid varandra på hjulet.

För att lägga ett "Neighbour"-spel, klicka på något nummer på Racetrack. Till exempel, om du vill spela på nummer 31, 9, 22, 18 och 29, så ska du lägga chipset på det mittersta numret i sekvensen (i detta fall 22). Den totala spelgränsen för ett Racetrack-spel är fem gånger (x5) chipvärdet du valt.

Tier-spel

"Tier "är en förkortning av "Tiers du Cylindre" och täcker en tredjedel av numrena på roulette-hjulet, specifikt de 12 nummer som ligger mittemot nummer noll (0). Numrena som spelas på när du lägger ett "Tier"-spel är: 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16 och 33. När du lägger ett "Tier"-spel läggs 6 chips på bordet enligt nedanstående:

 • Ett chip läggs som ett "Split"-spel på 5 och 8;
 • Ett chip läggs som ett "Split"-spel på 10 och 11;
 • Ett chip läggs som ett "Split"-spel på 13 och 16;
 • Ett chip läggs som ett "Split"-spel på 23 och 24;
 • Ett chip läggs som ett "Split"-spel på 27 och 30;
 • Ett chip läggs som ett "Split"-spel på 33 och 36.

Den faktiska vinsten på detta spel baseras på följande uträkning: 17 + 1 - 6 = 12 chips. Därmed är utbetalningen på ett vinnande "Tier"-spel 12 till 6 (eller 2 till 1).

Orphelins-spel

"Orphelins"-spel (franska för "föräldralös") är ett femchipspel som täcker åtta nummer på sektioner mittemot varandra på roulette-hjulet. Numrena som täcks av ett "Orphelins"-spel är 17, 34, 6, 1, 20, 14, 31 och 9. När du lägger ett "Orphelins"-spel läggs fem chips på bordet enligt nedan:

 • Ett chip läggs som ett "Straight Up"-spel på nummer 1;
 • Ett chip läggs som ett "Split"-spel på 6 och 9;
 • Ett chip läggs som ett "Split"-spel på 14 och 17;
 • Ett chip läggs som ett "Split"-spel på 17 och 20;
 • Ett chip läggs som ett "Split"-spel på 31 och 34;

 

Vänligen notera att två "Split"-spel inkluderar nummer 17 (14/17 och 17/20).

"Orphelins"-utbetalningstabell:

 

Vinnande nummer

Utbetalning

Faktisk vinst

1

35 chips (35:1) + 1 chip

35 + 1 – 5 = 31 chips

6, 9, 14, 20, 31 eller 34

17 chips (17:1) + 1 chips

17 + 1 – 5 = 13 chips

17

34 chips (17:1) + 2 chips

34 + 2 – 5 = 31 chips

‘Voisins du Zero'-spel

Ett av de mest exotiska spel du kan lägga på European Roulette på Ladbrokes Live Casino är "Voisins du Zero". Detta är ett nio (9) chipspel som läggs på de spel som ligger bredvid nollan (0) på roulette-hjulet, inklusive noll (0) och alla nummer mellan 22 och 25 på hjulet.

De nio chips som krävs för ett "Voisins du Zero"-spel läggs på bordet enligt följande:

 • Två chips läggs som ett trippelspel på 0, 2 och 3;
 • Två chips läggs som ett "Corner"-spel på 25, 26, 28 och 29;
 • Ett chip läggs som ett "Split"-spel på 4 och 7;
 • Ett chip läggs som ett "Split"-spel på 12 och 15;
 • Ett chip läggs som ett "Split"-spel på 18 och 21;
 • Ett chip läggs som ett "Split"-spel på 19 och 22;
 • Ett chip läggs som ett "Split"-spel på 32 och 35.

Totalen av Voisins Du Zero-spelet är det valda chipvärdet gånger nio (x9).

Voisins Du Zero utbetalningstabell:

 

Vinnande nummer

Utbetalning

Faktisk vinst

4, 7, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 32 eller 35

17 chips (17:1) + 1 chip

17 + 1 – 9 = 9 chips

0, 2 eller 3

22 chips (11:1) + 2 chips

22 + 2 – 9 = 15 chips

25, 26, 28 eller 29

16 chips (8:1) + 2 chips

16 + 2 – 9 = 9 chips